A resource from the All Aboard project is the Digital Skills Metro Map. Each node or station on the map represents a different digital skill.  The map is “a visual representation of the principal idea of a framework for digital skills that will be of use across the Irish higher education sector.”

All Aboard 2017 participants are invited to run events based on the lines featured on the map.

 • Connecting with each other and sharing ideas, regardless of distance or time.

 • Being confident and empowered over the use of technologies to make new resources, express yourself, and take opportunities to develop new approaches and ways of interpreting ideas and the world around us.

 • The technical and the practical aspects of the range of tools and technologies available and useful in the support of learning, teaching, research, managing and thriving in the digital age.

 • The skills and literacies needed to find relevant information and data and how to apply such information in an effective way and subject it to scrutiny, whether for effective learning or for research, scholarship and professional purposes.

 • How to get the most out of technologies and materials to encourage engaged learning and make sense of new knowledge.

 • Understanding the nature of your online self, data and information, privacy and protection, and taking care of yourself, others and information, in ways that are ethical and respectful

 • Ag nascadh lena chéile agus ag roinnt smaointí, go neamhaireach ar achar nó ar am.

 • Muinín agus cumas a bheith agat teicneolaíochtaí a úsáid chun acmhainní nua a chruthú, chun tú féin a chur in iúl, agus chun breith ar fhailleanna bealaí nua a fhorbairt le ciall a bhaint as an domhan thart timpeall orainn.

 • Na gnéithe teicniúla agus praiticiúla den réimse uirlisí agus teicneolaíochtaí atá ar fáil agus iad áisiúil mar thacaíocht don fhoghlaim, don mhúinteoireacht, don taighde, don bhainistíocht agus don dul chun cinn sa ré dhigiteach.

 • Scileanna agus litearthachtaí de dhíth chun eolas agus sonraí ábharthach a aimsiú, conas an t-eolas sin a úsáid ar bhealach éifeachtach, agus conas mionscrúdú a dhéanamh air, chun foghlaim go héifeachtach, nó ar chúiseanna taighde, scoláireachta nó proifisiúnta.

 • Conas an leas is fearr a bhaint as teicneolaíochtaí agus ábhair, chun foghlaim ghníomhach a spreagadh, agus chun ciall a bhaint as eolas nua.

 • Tuiscint ar mhianach do phearsa féin ar líne, ar shonraí agus ar eolas, ar phríobháideachas agus ar chosaint, agus aire a thabhairt duit féin, do dhaoine eile, agus d’eolas, ar bhealaí atá eiticiúil agus ómósach.